Z jakich elementów składa się nowoczesny system przeciwpożarowy?

Ogień stanowi realne i poważne zagrożenie, którego nie należy lekceważyć. Rozprzestrzeniający się żywioł jest w stanie w ciągu kilku minut objąć cały budynek i strawić dobytek całego życia. Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka występowania pożaru jest zastosowanie nowoczesnych systemów przeciwpożarowych.

Budowa systemu sygnalizacji pożaru

Zgodnie z obowiązującą definicją systemy przeciwpożarowe to grupa powiązanych ze sobą elementów zamontowanych w celu zapobiegania występowania bądź rozprzestrzeniania się ognia. W zależności od potrzeb możliwe jest stosowanie systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych. systemów oddymiania, a także detekcji gazów toksycznych i wybuchowych. Jeśli chodzi o urządzenia typu SSP, ich podstawowym zadaniem jest wykrywanie zagrożenia pożarowego, sygnalizowanie i powiadamianie o jego wystąpieniu, a także wykonywanie funkcji sterujących. Najważniejszym elementem i mózgiem całego systemu przeciwpożarowego jest centrala. Urządzenie to zbiera i analizuje dane z detektorów i na ich podstawie wykonuje określone operacje. Poszczególne urządzenia różnią się między sobą zarówno funkcjonalnością, jak i ceną. Systemy przeciwpożarowe zbudowane są również z detektorów, sygnalizatorów akustycznych, optycznych lub akustyczno-optycznych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych w postaci przycisków w kolorze czerwonym oraz modułów sterujących i monitorujących umożliwiających integrację systemu z innymi instalacjami znajdującymi się w budynku.

Rodzaje czujek stosowanych w systemach sygnalizacji pożaru

Aby systemy przeciwpożarowe działały prawidłowo, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich detektorów. Do najczęściej stosowanych urządzeń zaliczyć należ czujki optyczne, które wykrywają dym widzialny, powstający w pierwszej fazie pożaru. Ich zastosowanie pozwala na wykrycie zagrożenia jeszcze przed rozprzestrzenieniem się ognia. Na dym reagują również czujki jonizacyjne. Za względu na występowanie w nich elementu promieniotwórczego, stosuje się je stosunkowo rzadko. W systemach przeciwpożarowych możliwe jest również użycie detektorów temperatury, które reagują na jej gwałtowny wzrost. Przyjmuje się, że tego rodzaju urządzenia są mniej czułe w porównaniu do czujek optycznych, ponieważ uruchamiają się dopiero w momencie pojawienia się ognia. Do zabezpieczania dużych powierzchni stosuje się czujki liniowe o dużym zasięgu działania. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają detektory multisensorowe, które pozwalają na wyeliminowanie fałszywych bodźców alarmowych. W celu stworzenia sprawnego i prawidłowo działającego systemu przeciwpożarowego zaleca się korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań. Istotne znaczenie ma zarówno dobór odpowiedniego sprzętu, jak i fachowców zajmujących się jego montażem i konfiguracją. Znajdzie się ich w firmie ASD.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
19 − 9 =