Jak wybrać odpowiedni system alarmowy?

Zanim zdecydujemy się na wybór jednego z systemów alarmowych, które teraz dostępne są na rynku powinniśmy najpierw dowiedzieć się z jakich elementów się on składa, aby wiedzieć na co należy zwrócić największą uwagę. Teraz skupimy się na tym jednym, który jest najważniejszy w systemach alarmowych i bez którego żaden z nich nie mógłby funkcjonować w pełni poprawnie. Otóż tym najważniejszą częścią jest centrala alarmowa.

Jest ona prawdziwym mózgiem całego systemu. dlatego też to jej powinniśmy się bliżej przyjrzeć, a także poznać jej możliwości i funkcjonalność. To właśnie do niej mają trafiać sygnały z poszczególnych czujników, które są połączone z nią za pośrednictwem linii przewodowych i bezprzewodowych.

Z racji budowy, którą charakteryzuje się centrala można podzielić te urządzenia na analogowe oraz mikroprocesorowe czyli cyfrowe. Te pierwsze są przeznaczone raczej do prostych alarmów, które nie wymagają prowadzenia rejestracji zdarzeń. Mówi się, że te centrale przeznaczone są do urządzeń, które funkcjonują na terenie niskiego ryzyka. Jeśli natomiast chodzi o centrale mikroprocesorowe to tutaj możemy wskazać znacznie większe zastosowanie. Otóż centrale mikroprocesorowe mogą zagwarantować o wiele bardziej złożone funkcje, do których można zaliczyć rejestrację zdarzeń, powiadomienie o alarmach, autodiagnostyka oraz kontrolę dostępu. Takie centrale są już przeznaczone do systemów, które mają spełniać swoją rolę na terenach o małym średnim bądź wysokim ryzyku włamania, co odróżnia je od wcześniej opisywanych centrali analogowych. Wcześniej wspomnieliśmy, że do centrali doprowadzone są czujniki, jednakże to nie jedyne elementy bezpośrednio zintegrowane z centralą.

centrala-alarmowaOprócz nich, bezpośredni kontakt z nią ma jeszcze manipulator, sygnalizatory oraz inne moduły rozszerzeń. Wśród głównych zadań, jakie ma spełniać centrala alarmowa można wskazać zbieranie oraz analiza jakichkolwiek sygnałów z zewnątrz z poszczególnych czujników, a także archiwizacja tych sygnałów w celu rejestracji zdarzeń, które miały miejsce na danym terenie. Centrala ma również przekazywać sygnał o alarmie do sygnalizatorów, które dają znać o zagrożeniu. Centrala w systemach alarmowych przekazuje również informację do konkretnych lokalizacji i jednostek, takich jak agencje i biura ochrony. Centrala steruje również urządzeniami zewnętrznymi, a także programuje i nadzoruje wszystkie systemy alarmowe z pomocą komputera PC. Jak widać więc bez względu na to, czy centrala jest analogowa czy też mikroprocesorowa, to i tak odgrywa w całym systemie tą najważniejszą rolę.

Więcej informacji o proponowanych centralach znajdziesz w dziale centrale alarmowe na stronie asd.pl.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
12 ⁄ 2 =